Debata Uczniowska: Szkoła uczy jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.Debata uczniowska „Szkoła uczy jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności” w klasach I – III odbyła się we wtorek 12 stycznia 2018 r. w dużej sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. 
Uroczystego otwarcia debaty w klasach I – III  dokonała pani Joanna Poniatowska, która przypomniała uczniom, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już po raz siódmy uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego do realizacji w szkole został wybrany cel: WIEDZA UŻYTECZNA: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności. 
  
Do realizacji celu wykorzystamy zasoby ludzkie,  sprzętowe i infrastrukturę szkoły. Prowadząca przypomniała również, na czym polega prawidłowa debata, zwracając uwagę między innymi na to, że każdy uczeń może wypowiedzieć swoje zdanie jak i kontrargumenty w sposób kulturalny. I tak rozpoczęła się debata wokół czterech zagadnień.
Moderatorami panelu uczniowskiego były uczennice klasy siódmej: Aleksandra Dziwulska, Wiktoria Konarska i Paulinka Niedzielska. 
Nad przebiegiem debaty czuwały: p. Joanna Poniatowska, p. Klaudia Gołoś – Robak, s. Tomasza.
 
 Wszystkie wypowiedzi uczniów zostały spisane na plakatach.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz